Privacy Policy

การป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญสูงสุดต่อ CasinoGuides.Asia ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ วันเกิด และรายละเอียดการธนาคาร / บัตรเครดิตพร้อมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้ไว้  CasinoGuides.Asia ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายของประเทศที่เราทำงานอยู่ และทั้งนี้ข้อมูลการใช้งานจะถูกรักษาตามกฎหมายและข้อบังคับ

CasinoGuides.Asia ได้เก็บข้อมูลคุณสำหรับการเข้าชมเว็ปไซต์ครั้งต่อไป CasinoGuides.Asia เก็บข้อมูลที่คุณป้อนโดยตรงจากการลงทะเบียน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อ ที่อยู่ วันเกิด และรายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อให้การเข้าสู่ระบบและ / หรือการทำธุรกรรมครั้งต่อไปของคุณเร็วขึ้น

สำหรับผู้เล่นที่มีบัญเปิดกับ CasinoGuides.Asia คุณอาจเปิดใช้งานเซสชันคุกกี้เพื่อให้คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเราอีกครั้งโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณอีกครั้ง เว็บเซิร์ฟเวอร์จะเก็บข้อมูลหน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมภายในเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปใช้อย่างไร

CasinoGuides.Asia ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  1. การจัดการบัญชี
  2. การรักษาและบันทึกบัญชี
  3. ตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ / หน้าเว็บ
  4. การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ
  5. การติดตามการตั้งค่าเครื่องเล่นสำหรับโปรโมชั่น

การบันทึกข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นยังคงเป็นทรัพย์สินของ CasinoGuidesAsia เราอาจตรวจสอบการสื่อสารของเรากับคุณ ไม่ว่าจะเป็น live chat หรืออีเมลล์ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงบริการของเรา

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยหรือถ่ายโอนไปยัง บริษัท ร่วมหรือผู้ให้บริการโซลูชันทางธุรกิจตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ / คำร้องขอเท่านั้นที่จะถูกเปิดเผย นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นตามกฎหมายหรือนโยบายการกำกับดูแลและยังรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ความยินยอม

เมื่อคุณลงทะเบียนกับ CasinoGuidesAsia คุณยินยอมตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และตามที่ได้ให้ข้อมูลข้างต้นไว้ข้างต้น สำหรับความต้องการที่จะแก้ไขหรือ จำกัด ข้อตกลงของคุณต่อนโยบายใด ๆ ที่ระบุไว้โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของเรา